fbpx

Privacy policy

SF Lifestyle SF Lifestyle, gevestigd aan Buitenweg 9 5712VG, Someren-Heide, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

sf-lifestyle.com Buitenweg 9 5712VG, Someren-Heide +31616367447

Sander Donkers is de Functionaris Gegevensbescherming van SF Lifestyle Hij is te bereiken via sander@sf-lifestyle.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

SF Lifestyle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sander@sf-lifestyle.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SF Lifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

SF Lifestyle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SF Lifestyle) tussen zit. SF Lifestyle gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Outlook, MyPtHub, Excel, Word, Siteground, instagram, facebook, WhatsApp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SF Lifestyle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 1 jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

SF Lifestyle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SF Lifestyle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SF Lifestyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sander@sf-lifestyle.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . SF Lifestyle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SF Lifestyle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sander@sf-lifestyle.com

Terms

Vanaf 19-10-2018 volgen wij deze voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn opgesteld om u als lid/klant en ons als ondernemer te beschermen.

Mocht u vragen hebben of er onduidelijkheid zijn naar aanleiding van de voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@sf-lifestyle.com. Wij zullen uw vraag met alle openheid beantwoorden.

De identiteit van de onderneming

Namen vennoten: Frank van Tulden & Sander Donkers

Naam VOF: SF Lifestyle

Adres: Buitenweg 9, 5712VG Someren-Heide

E-mail: info@sf-lifestyle.com

KvK-nummer: 69307946

BTW- identificatienummer: NL857826190B01

Risico en aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid.

U stemt ermee in dat het gebruik van de producten en diensten van SF Lifestyle op uw eigen risico is, u aanvaardt de risico’s op mogelijk persoonlijk letsel of andere negatieve aspecten van uw gezondheid, en u stemt ermee in afstand te doen van alle (wettelijke) vorderingen tegen Frank van Tulden, Sander Donkers en SF Lifestyle

Verwachten resultaten

Alle testimonials/transformaties zijn echt. En alle testimonials/transformaties vertegenwoordigen de diensten van SF Lifestyle. Ze zijn bedoeld als demonstratie wat de meest gemotiveerde en toegewijde mensen kunnen bereiken door de diensten van SF Lifestyle. Uw resultaten kunnen afwijken van de testimonials/transformaties. De eindresultaten zijn afhankelijk van trainingsgeschiedenis, genetica, persoonlijke motivatie en hoeveel moeite de cliënt erin steekt.

Betalingswijze

Betalingen van de dienst gaat via een automatisch systeem. SF Lifestyle accepteert alleen betaling via iDeal. Nadat de betaling succesvol is voltooid via iDeal ontvangt u een betalingsbevestiging met daarin een vragenlijst, zodra u deze invult kan SF Lifestyle starten met het verrichten van de betaalde dienst. Achteraf betalen is niet mogelijk.

Periode

SF Lifestyle maakt gebruik van weken in de diensten. Maandag is het begin van de week en zondag het einde van de week. Diensten gaan in op de eerstvolgende maandag wanneer het product/dienst is ontvangen.

Annuleren

Personal training moet uiterlijk 24 uur voor aanvang van een sessie geannuleerd worden. Wordt er niet 24 uur voor aanvang geannuleerd dan wordt de sessie in rekening gebracht of het tegoed afgeschreven. Uitzonderingen zijn hierin toegelaten, dit wordt per incident bekeken en beoordeeld.

De cliënt behoudt zich het recht om diensten te bevriezen/pauzeren mits hier een medische reden voor is.

Slot voorwaarden

Indien je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen. 

De cliënt zal alle inhoud van het mail contact en zijn of haar voorgeschreven schema’s en suggesties vertrouwelijk houden.

SF Lifestyle is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat SF Lifestyle schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. SF Lifestyle maakt slechts suggesties.

Style switcher RESET
Color scheme